How it was

 • 1000-1100
  In het moerassige beekdal van de Aa verrijst omstreeks 1050 een motte-burcht: een houten fort op een heuvel binnen een gracht. De Heer van Heeswijk kan hiermee zijn gebied overheersen en een veilige schuilplaats bieden in tijden van oorlog. De brokken ijzeroer die als fundament dienen zijn in de kasteelkelders nog te zien.
 • 1100-1200
  Langzaamaan komt er een hertogdom Brabant tot stand. De hertog maakt Brussel tot zijn hoofdstad, en brengt steeds meer kastelen, heerlijkheden en steden onder zijn heerschappij. Kasteel Heeswijk ligt aan de rand van zijn gebied, dicht bij de nieuwe stad ‘s-Hertogenbosch. Aan het einde van de eeuw is Almericus de eerste kasteelheer van wie wij de naam kennen.
 • 1200-1300
  Kasteelvrouwe Agnes van Heeswijk trouwt met de edelman Walraven van Bentheim, en daarmee worden Heeswijk en Dinther definitief met elkaar verbonden. Edellieden kunnen meerdere kastelen en landgoederen tegelijk bezitten. Dat geeft hen veel macht en rijkdom.
 • 1300-1400
  Tussen de hertogen van Brabant en Gelderland is het geregeld oorlog. Gelderse soldaten komen dan over de Maas en plunderen deze streken. De Heeswijkers vluchten in 1371, 1372 en 1398 binnen de kasteelmuren en zijn daar veilig. Het kasteel krijgt bakstenen muren en torens, met een groot poortgebouw.
 • 1400-1500
  Het kasteel wordt gekocht door Willem van der Aa. Hij en zijn nakomelingen bezitten meerdere heerlijkheden, zoals ook Moergestel, Schijndel, Polanen en Asten. Kasteel Heeswijk is een waardevol bezit voor een Brabantse edelman. Over de rivier de Aa passeren langs het kasteel de turfschepen vanuit de Peel naar de stad Den Bosch.
 • 1500-1600
  De belangrijke adellijke families Van Glymes en Cirksena bezitten het kasteel. Jan Cirksena, graaf van Oostfriesland, heer van Valkenburg en Durbuy bouwt na 1555 een voorburcht met baksteen en natuursteen. Rondom het binnenplein zijn de stallen, koetshuis en andere dienstgebouwen. De west- en zuidvleugel zijn bewaard gebleven.
 • 1600-1700
  In de 17e eeuw is Noord-Brabant een oorlogsgebied. De prinsen van Oranje belegeren en bezetten in 1629 kasteel Heeswijk om Den Bosch te veroveren. Het kasteel komt in handen van rijke Hollanders die zichzelf Heer van Heeswijk en Dinther noemen en er een luxe buitenhuis van maken. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV maakt hier in 1672 zijn hoofdkwartier om heel Nederland ten val te brengen.
 • 1700-1800
  De Fransen hadden de verdedigingswerken van het kasteel vernield. Een tuinkoepel komt op het fundament van en zuidtoren. Na drie generaties familie Van der Hoeven vererft het kasteel in vier generaties baronet Speelman. In 1794 is het weer even een Frans militair hoofdkwartier: generaal Pichegru verovert Den Bosch, daarna geheel Nederland.
 • 1800-1900
  In 1835 verkoopt de familie Speelman het kasteel aan de Gouverneur van de Koning in Noord-Brabant, baron André van den Bogaerde van Terbrugge. De schatrijke baron en zijn zonen maken er weer een uitgebreid middeleeuws kasteel van, compleet met zuidvleugel, galerij, Wapenzaal en IJzertoren, een troon van Heeswijk en ingericht met vele kunstschatten en curiositeiten. Het Musée de Bogaerde wordt druk bezocht. De laatste zoon sterft in 1895.
 • 1900-2000
  De jonge baron Willem erft het kasteel, maar mag volgens het testament van zijn oom er niet in wonen. Van de rijke inventaris wordt het grootste deel verkocht voor meer dan 600.000 gulden. De baron neemt zijn intrek in het koetshuis. Na zijn dood besluit barones Albertine om van het kasteel een museum te maken. De stichting Kasteel Heeswijk restaureert vanaf 1995 het gehele kasteel en stelt het open voor bezoek.
 • 2000-present
  Kasteel Heeswijk krijgt de titel ‘Kasteel van Brabant’ en wordt Topmonument van Noord-Brabant. Landgoed en kasteel groeien uit tot een druk bezochte historische buitenplaats, zorgvuldig gerestaureerd en in een prachtig natuurgebied.

After the last baron

After the death of Baron Willem in 1974, Baroness Albertine had the buildings, collection and estate of Heeswijk Castle placed in a foundation. The explicit aim was to prevent the estate from being divided up and to ensure that it would be open to visitors. The foundation had full ownership from 1983 and worked hard to open the castle as a museum. In 2000 the main castle was reopened to the public and the castle regained its museum function. The restoration of the gatehouse, coach house, iron tower and armoury was completed in 2005.

collected history

A visit to the castle offers a unique insight into the life of the Barons Van den Bogaerde and all the valuables they collected. 

insight into the portrait salon

how it is

And there is more to experience in and around the castle. In the coach house we find today At the Baroness a cosy museum café in homage to Baroness Albertine where every visitor can enjoy delicious Burgundian delicacies.

In the gatehouse is a museumshop with the best souvenirs and gifts. 

A walk through the area gives an impression of the vastness of the estate and the special nature that can still be found there. All in all, a colourful history that is well worth experiencing.