ORGANISATIE

Vijftien medewerkers, ondersteund door een honderdtal vrijwilligers.

Financiën

Kasteel Heeswijk is zelfstandig en grotendeels financieel onafhankelijk. Inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd uit de betalende bezoekers van het kasteel en uit locatie verhuur. Voor de instandhouding van het monument ontvangt de stichting beperkte subsidies van de provincie Noord-Brabant en van het Rijk. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen, vraagt de stichting entreegelden van zijn bezoekers op basis van het profijtbeginsel. Hierdoor draagt de bezoeker bij aan de duurzame instandhouding van het kasteel. De Ridders, vrienden en beschermers geven extra financiële ondersteuning.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het RISN-nummer is 802053142. Eventuele overschotten van de exploitatie worden volledig geïnvesteerd in het kasteel. Stichting Kasteel Heeswijk is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft fiscale voordelen aan begunstigers die Kasteel Heeswijk een warm hart toedragen.

De stichting onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. 

 

directeur/
bestuurder

Drs. L.L.M. Eekhout (2015)

De Raad van Toezicht

Ir. P.J.A. van Schijndel                 

(2013) voorzitter

Mr. J.H.T.M. Cuppen

(2013) secretaris

R.F.M. Wagemakers

(2015) penningmeester

Ing. J. Baan

(2016)

Mw. Mr. M.A.B. van der Sloot

(2021)

Jhr. M.F.P.M. Alting von Geusau

(2023)

De Raad van Advies

Mw. drs. B. van Haaften(2016) voorzitter
D. Hendrickx O. Praem.(2013)
Drs. H. Hendriks(2016)
Drs. D. Lips(2016)
Mr. J.K.B. van Daalen(2017)
Mw. Drs. M. Stultiens(2018)
Mw. Ir. A.M. Burger(2018)
  
  

Klik hier voor ANBI Jaarverslag 2023

Klik hier voor ANBI Jaarverslag 2022

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2021

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2020

Stichting Kasteel Heeswijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41080966. 

Beleidsplan – 2021 – 2025

Algemene Leveringsvoorwaarden