Het is woensdagOpeningstijden dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
Organisatie

Kasteel Heeswijk is eigendom van de ‘Stichting Kasteel Heeswijk’

De stichting stelt zich ten doel om Kasteel Heeswijk als monument en museum met bijbehorende gebouwen, tuinen en collectie als historisch erfgoed en beschermd monument op grond van de Monumentenwet in stand te houden en voor bezichtiging open te stellen. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.

Organisatie

3,4 FTE verdeeld over vijf medewerkers, ondersteund door een honderdtal vrijwilligers.

Financiën

Kasteel Heeswijk is zelfstandig en grotendeels financieel onafhankelijk. Inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd uit de betalende bezoekers van het kasteel en uit locatie verhuur. Voor de instandhouding van het monument ontvangt de stichting beperkte subsidies van de provincie Noord-Brabant en van het Rijk. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen, vraagt de stichting entreegelden van zijn bezoekers op basis van het profijtbeginsel. Hierdoor draagt de bezoeker bij aan de duurzame instandhouding van het kasteel. De Ridders, vrienden en beschermers geven extra financiële ondersteuning.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het RISN-nummer is 802053142. Eventuele overschotten van de exploitatie worden volledig geïnvesteerd in het kasteel. Stichting Kasteel Heeswijk is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft fiscale voordelen aan begunstigers die Kasteel Heeswijk een warm hart toedragen.

Bestuur

drs. Luc L.M. Eekhout (per 1-1-2015) Directeur/Bestuurder

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ir. P.J.A. van Schijndel (2013) voorzitter
Mr. J.H.T.M. Cuppen (2013) secretaris
R.F.M. Wagemakers (2015) penningmeester
Drs. R.C. Bastiaanse (2012)
W.J.A.L.M. Verwegen (2012)
Ing. J. Baan (2016)

 

 

De Raad van Advies bestaat uit:

Mw. drs. B. van Haaften (2016) voorzitter
D. Hendrickx O. Praem. (2013)
Drs. H. Hendriks (2016)
Drs. D. Lips (2016)
Mr. J.K.B. van Daalen (2017)
Mw. Mr. M.A.B. van der Sloot (2018)
Mw. Drs. M. Stultiens (2018)
Drs. P.L.A. Ruepp (2018)
Mw. Ir. A.M. Burger (2018)
Mw. Drs. Ir. H. van Limburg Stirum (2019)

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2019

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2018

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2017

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2016.

Klik hier voor ANBI jaarverslag 2015.

Stichting Kasteel Heeswijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41080966.