Lebendige Geschichte im Chateau d'Heeswijk Libéré

Oude tijden herleven bij het Kasteel als Franse soldaten zich aan de Bataafse republiek opdringen. We spelen de strijd na tussen het Franse republikeinse leger en de geallieerden!

Parbleu, wat gebeurt hier? We schrijven het begin van de 19e eeuw. Een Frans leger en hun geallieerde evenknie pakken rondom het kasteel de wapens op. Zal de Bataafse Republiek het Franse juk van zich afschudden? Beleef de strijd opnieuw! 

Op 26 en 27 augustus reizen we terug in de tijd, naar de periode van 1794 tot 1814. De Franse Tijd, waarin het tegenwoordige Nederland de zelfstandige Bataafse Republiek vormde. De Fransen hadden in ons land destijds een behoorlijke vinger in de pap. Met name in het zuiden, waar het kasteel gelegen is. Het leek hier in die tijd wel Noord-Frankrijk!

Nederland wordt Frankrijk 

Even een stukje geschiedenisles. Was het hier écht Frankrijk? Het antwoord is ‘ja’. Tijdens de Franse Tijd werd het Koninkrijk Holland eerst door een Franse vorst geregeerde en ten slotte geannexeerd door het Eerste Franse Keizerrijk. Dat duurde tot 1813, toen de Noord-Nederlandse departementen van het napoleontische rijk opgingen in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden.

In Noord-Nederland duurde de Bataafs-Franse Tijd achttien jaar. Dat begon met de Bataafse Republiek (1795-1806). Het midden en noorden van het huidige Nederland bevond zich weliswaar in de invloedssfeer van de Eerste Franse Republiek, maar was nog wel onafhankelijk van Frankrijk. Tot keizer Napoleon Bonaparte in 1806 de republiek ophief en het Koninkrijk Holland vestigde. Vier jaar later werd heel het land door Frankrijk geannexeerd. Vanaf dat moment waren de inwoners dus drie jaar lang echte Fransen!

Onder de grote rivieren duurde de Franse Tijd zelfs twintig jaar, van 1794 tot 1814. De vesting Maastricht en andere regio’s werden al in het najaar van 1794 veroverd door de Franse republikeinse legers. Op 11 mei 1795 stond de Bataafse Republiek bij het Verdrag van Den Haag bijna geheel Nederland beneden de grote rivieren af aan Frankrijk. De reeds veroverde gebieden werden ook ingelijfd bij de Franse Republiek.

Uiteindelijk werden de Fransen in 1814 verdreven. De Nederlandse gebieden kwamen in handen van de geallieerden en werden geregeerd door enkele Nederlandse commissarissen. In 1815 werd het officieel samengevoegd met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (het huidige Nederland, België en Luxemburg).

Herbleef de geschiedenis

De Franse bezetting en vrijheidsstrijd daarop vormen de aanleiding voor een groots evenement op en rondom ons kasteel. Het kasteel heeft immers een prominente rol heeft gespeeld tijdens de Franse Tijd in Nederland. Aan het eind van de 18e eeuw gebruikte Pichegru, generaal van de Franse Revolutie onder leiding van Napoleon, het kasteel nog als hoofdkwartier.

Waar we in het recente verleden al eens een herbeleving rondom de Tweede Wereldoorlog hielden, is het nu de beurt aan de ontwikkelingen die hier plaatsvonden tijdens de Franse Tijd. Zo laten we de geschiedenis en het kasteel op grootse wijze herleven.

Op zaterdag 26 augustus om 11.30 uur worden de troepen geïnspecteerd in de kasteeltuin door Hermance Gransberg-barones van Heeckeren van Kell. Om 12.00u begint tegenover het kasteel de veldslag met echte geweer- en kanonschoten. Neem de oordoppen mee! Na de veldslag trekken de ‘overlevenden’ zich terug in hun bivak.

Op zondag worden de troepen om 12.00u in de kasteeltuin opgesteld voor inspectie. De veldslag begint dan om 12.30u.

Ga je met ons mee terug in de tijd? A bientôt !

TAGS

DIESEN ARTIKEL TEILEN