Voorwaarden (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage.
Bij een definitieve reservering bij kasteel Heeswijk vof worden deze voorwaarden bekend verondersteld en toegepast.
Uniforme Voorwaarden Horeca