De strijd tegen het verval

De tijden zijn veranderd. De rollen omgedraaid. Door de geschiedenis heen beschermde het kasteel zijn vrienden tegen de vijand. Tegenwoordig zijn het de vrienden die het kasteel tegen de vijand in bescherming nemen, waarbij de laatste wel een andere gedaante heeft aangenomen.

Voorheen waren het, pakweg, de Geldersen, de legers van de Franse koning Lodewijk XIV of het wassende water vanuit de Betuwe die een bedreiging vormden. In de moderne tijd zijn het vooral verval, erosie, schimmel en verrotting die doorlopend bestreden moeten worden. De tand des tijds knaagt gestaag en onvermoeibaar door.

Ondersteuning Kasteel Heeswijk

De Stichting Vrienden van Kasteel Heeswijk bekommert zich al vele jaren om het lot van Kasteel Heeswijk. Zo staat bijvoorbeeld in de Salon van het kasteel een Louis Philipe canapé, bekleed met zachtgroene jacquard en kwastjes onder aan de zitting. Het is een van de objecten gerestaureerd met gelden van de Stichting Vrienden en Beschermers. Het doel van deze stichting luidt: Kasteel Heeswijk daar waar mogelijk ondersteuning verlenen. De laatste jaren heeft het accent daarbij gelegen op de restauratie van objecten uit de salon.

Als Vriend

Wilt u het kasteel daadwerkelijk steunen? Wordt u dan Vriend van Kasteel Heeswijk!

  • Als Vriend krijgt u na aanmelding een Vriendenkaart en een gravure van het kasteel toegestuurd.
  • Als Vriend worden er twee keer per jaar bijeenkomsten voor u georganiseerd. Daarbij is er aandacht voor de uitgevoerde restauraties. Middels een lezing wordt er achtergrondinformatie gegeven over het Kasteel.
  • Als Vriend heeft u altijd gratis toegang tot het kasteel, wanneer dit open is voor publiek.
  • Als Vriend ontvangt u enkele malen per jaar gratis het bulletin Kasteel Nieuws.

Vriend worden

U wordt vriend door een donatie van minimaal € 30,- per persoon over te maken op rekening 12.98.93.765 t.n.v. Stichting Vrienden en Beschermers van Kasteel Heeswijk. Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden en eventueel uw e-mailadres. Ook kunt u de antwoordkaart van de Vriendenfolder die op het kasteel verkrijgbaar is invullen. U kunt deze bij de receptie afgeven of sturen naar: Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther, t.a.v. Vrienden Kasteel Heeswijk.

Eens een vriend…

Voor € 1250,- kunt u zich laten registreren als “Vriend voor het Leven”. Vrienden voor het leven genieten dezelfde faciliteiten als de “reguliere” Vrienden van Kasteel Heeswijk. Zodra de betaling binnen is, wordt u de Vriendenkaart toegestuurd en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Website Vrienden met alle informatie

De Vrienden en beschermers van Kasteel Heeswijk beschikken over een eigen website, waarop specifieke informatie over de activiteiten en doelstellingen van de stichting.

Direct contact opnemen:

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw telefoonnummer:

Uw vraag: