Kasteelconcerten. Muzikaal toppodium

Foto: Marijke Voets

Foto: Marijke Voets

De Wapenzaal van het kasteel is al jaren een aantrekkelijk podium voor veel klassiek geschoolde topmusici. Het initiatief daartoe is genomen in 1976 door wijlen Albertine barones van den Bogaerde van Terbrugge-van Heeckeren van Kell. De Stichting Kasteelconcerten Heeswijk heeft na haar overlijden het initiatief overgenomen en slaagt erin elk jaar weer een indrukwekkende serie klassieke kamermuziekconcerten te programmeren.

Je kunt dan genieten van klassieke muziek uit diverse periodes, ten gehore gebracht door uitsluitend toptalenten: solisten, ensembles, vocaal en instrumentaal en met een variëteit aan muziekinstrumenten. De concerten vinden plaats in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, Heeswijk-Dinther en beginnen altijd om 20:00 uur precies.

LogoStichting Kasteelconcerten Heeswijk programmeert en organiseert al vele decennia zes concerten per seizoen. Toegangsbewijzen kunnen uitsluitend via e-mail of telefonisch worden besteld.

Abonnementen, losse kaarten en concertbonnen

Aanmeldingen voor concerten, abonnementen en concertbonnen: Frank de Jong.
Mail naar: kasteelconcertenheeswijk@gmail.com
Bellen kan ook: 06 10 67 72 19 of 073 52 20 158.

Abonnement

  • Toegang tot een serie van zes concerten inclusief informatiebulletin ‘Heraut’, programmaboekje en consumptiebon.
  • (Minimum) bijdrage voor een abonnement van zes concerten is € 135,– per persoon. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom!
  • Een abonnementhouder kan voor de gereduceerde prijs van € 22,50 per concert één introducé(e) meenemen.

Losse kaarten

  • € 25,– per persoon inclusief programmaboekje en consumptiebon.
  • LET OP: toegang uitsluitend na reservering.
  • Omdat er veel vraag is naar de kamermuziekconcerten in Kasteel Heeswijk, is snel reserveren aan te bevelen.

Concertbonnen
Cadeaubonnen voor het bezoeken van één of meer concerten zijn verkrijgbaar voor € 25,– per concert per persoon of een meervoud daarvan.

Secretariaat

Algemene informatie en informatie over schenkingen via ANBI: Irene van den Hurk, secretaris Stichting Kasteelconcerten Heeswijk. Bereikbaar via mail: kasteelconcertenheeswijk@gmail.com.

Zakelijke gegevens

Bankrelatie: Rabobank. Rekeningnummer: NL63 RABO 0111 6332 14
Kamer van Koophandel: 41081549

ANBI

Stichting Kasteelconcerten Heeswijk is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft mooie schenkingsmogelijkheden voor begunstigers die de concerten van de Stichting Kasteelconcerten Heeswijk een warm hart toedragen.

Sponsors van de Kasteelconcerten

van wanrooijVan HoorndrukkerijvoetsLeyefonds