De Tafel is rond

Het ‘Ridderschap van Heeswijk’ (voorheen de ‘Cirkel van Heeswijk’) is een gezelschap van begunstigers die begaan zijn met het lot van Kasteel Heeswijk. In ruil voor een aantal privileges wordt een jaarlijkse gift van minimaal € 1.000,– gevraagd. Deze gift is (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.

Een Ridder van Heeswijk is een Brabantse captain of industry met affiniteit voor cultuur en monumenten, en interesse voor Brabant in internationaal verband. Hij/zij ontvangt de ridderslag van de Commandeur. De eerste Commandeur is Paul Rüpp, Kamerheer van Z.M. de Koning in Noord-Brabant. Jaarlijks krijgen de ridders een invitatie voor een lunch en een zaterdagmiddagconferentie in het teken van ‘Brabant internationaal’. Uiteraard genieten zij door het jaar heen verschillende ridderlijke voorrechten, hieronder genoemd. Een ridder heeft het recht een nieuwe ridder voor te dragen.

De ridderlijke voorrechten zijn:
– Gratis entreepas voor 1 persoon + introducé
– Ridderlunch jaarlijks, met conferentie in thema Brabant Internationaal
– Digitale nieuwsbrief met events
– Korting 10% op huur van kasteelzalen en in de winkel
– Melding op sponsorbord op kasteel
Meer informatie hierover is verkrijgbaar via Luc Eekhout, directeur van de Stichting Kasteel Heeswijk, tel. (0413) 29 20 24.

De fiscus en giften aan de stichting

De fiscus beschouwt de Stichting Kasteel Heeswijk als een ‘instelling die het algemene nut beoogt’. Voor particulieren zijn periodieke giften, ongeacht de hoogte en het inkomen, derhalve volledig aftrekbaar, mits de giften voor minimaal vijf jaar worden aangegaan bij notariële akte. De giften zijn telkens aftrekbaar in het jaar dat de gift wordt gedaan.