De Tafel is rond

‘De Cirkel van Heeswijk’ is een gezelschap van maximaal honderd begunstigers die allen begaan zijn met het lot van Kasteel Heeswijk. De leden van de Cirkel hebben zich figuurlijk rondom de tafel geschaard en de handen ineengeslagen. Om de instandhouding van Kasteel Heeswijk ook in de komende decennia te kunnen garanderen, is de Stichting Kasteel Heeswijk de ledenwerfactie ‘De Cirkel van Heeswijk’ gestart.

Privileges

Honderd mensen uit het bedrijfsleven, maar ook particulieren is gevraagd om, in ruil voor een aantal privileges, gedurende ten minste drie jaar een jaarlijks bedrag van €1000,- aan Kasteel Heeswijk te schenken. Tijdens de officiële openingsbijeenkomst van ‘De Cirkel’ op 26 oktober 2005, kon bekend gemaakt worden dat er al zo’n 30 positieve reacties waren binnengekomen. Een goed begin, maar we zijn er nog niet!

Toetreden tot ‘de Cirkel’ gaat gepaard met verschillende ‘privileges’:

  • naamsvermelding op een bijzonder locatie in het kasteel;
  • gratis toegang tijdens open dagen en lezingen;
  • abonnement en vermelding in ‘Kasteel Nieuws’;
  • speciale bijeenkomst voor alle leden;
  • een dagdeel kosteloos de beschikking over de Wapenzaal, Salon en Ridderzaal.

Lid worden van ‘De Cirkel van Heeswijk’

Meer informatie hierover is verkrijgbaar via Luc Eekhout, directeur van de Stichting Kasteel Heeswijk, tel. (0413) 29 20 24.

per brief

Stichting Kasteel Heeswijk
Kasteel 4
5473 VA Heeswijk-Dinther

per e-mail

info@stichtingkasteelheeswijk.nl

De fiscus en giften aan de stichting

De fiscus beschouwt de Stichting Kasteel Heeswijk als een ‘instelling die het algemene nut beoogt’. Voor particulieren zijn periodieke giften, ongeacht de hoogte en het inkomen, derhalve volledig aftrekbaar, mits de giften voor minimaal vijf jaar worden aangegaan bij notariële akte. De giften zijn telkens aftrekbaar in het jaar dat de gift wordt gedaan. Van Kruijsdijk Notarissen in Schijndel draagt zorg voor het kosteloos opmaken van de schenkingsakte.

Wij hopen op vele positieve reacties.

Direct contact opnemen:

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw telefoonnummer:

Uw vraag: