Partners: in nauwe samenwerking

Verschillende partijen werken samen bij de exploitatie van Kasteel Heeswijk. Kasteel Heeswijk Horeca heeft hierin een belangrijke rol. De partners kenmerken zich door hun specifieke expertise en rol in het geheel.

Stichting Kasteel Heeswijk is één van de twee partners. Zij richt zich, veelal met een grote groep vrijwilligers, primair op toeristen en cultuurliefhebbers. De vrijwilligers organiseren het jaar door tal van activiteiten, specifiek voor bezoekers van het kasteel.

Werkzaamheden van vrijwilligers omvatten het ondersteunen bij

  • de instandhouding van het kasteel als monument,
  • de organisatie van evenementen en concerten,
  • het behoud en de uitbreiding van de museumcollectie,
  • fondsenwerving,
  • het verzorgen van rondleidingen en de bemanning van de museumwinkel,
  • de invulling van de verschillende ‘open dagen’ en speciale evenementen die op het kasteel georganiseerd worden.

Minstens zo belangrijk voor de instandhouding van het kasteel is de inzet, hulp en financiële ondersteuning van de overheid, het bedrijfsleven en instanties, waaronder: