Over ons

Achter de muren

Kasteel Heeswijk is eigendom van de ‘Stichting Kasteel Heeswijk’.(www.kasteelheeswijk.com) De Stichting stelt zich ten doel om Kasteel Heeswijk als monument en museum met bijbehorende gebouwen, tuinen en collectie als historisch erfgoed en beschermd monument op grond van de Monumentenwet in stand te houden en voor bezichtiging open te stellen. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.
Kasteel Heeswijk Horeca v.o.f. draagt bij aan de instandhouding als partner en pachter van Het Koetshuis en de Keldergewelven van Kasteel Heeswijk alsmede het verzorgen van de voorzieningen t.b.v. gasten van het kasteel.
Voor informatie bel : 0413 292 352 of mail naar info@kasteelheeswijk.nl