Bizar testament uit 1895

Jonker Alberic

Jonker Alberic

Jonker Alberic laat bij zijn dood in 1895 een bizar testament na. Alles in het kasteel moet blijven zoals het is tot december 1963. Het testament bepaalt namelijk dat het kasteel weer bewoond mag worden als de jongste erfgenaam, achterneef Otto, de leeftijd van tachtig heeft bereikt.

Maar de erfgenamen spannen een rechtszaak aan. Ze krijgen echter alleen de roerende goederen, die prompt worden verkocht. Er vindt een kaalslag plaats en Kasteel Heeswijk verliest veel van het moois dat baron André en zijn zonen hebben verzameld.

Jonkheer Otto overlijdt al in 1947 en maakt de afloop van het testament niet meer mee. Wel zijn twee dochters en zijn broer baron Willem. Zij zijn nu de directe erfgenamen.

Koetshuis als nieuw woonhuis

Koetshuis als nieuw woonhuis

Al voordat het testament afloopt, krijgt baron Willem toestemming om het koetshuis te verbouwen tot zijn adellijke woning. In 1949 neemt hij er zijn intrek, samen met zijn echtgenote Albertine baronesse van Heeckeren van Kell.

De laatste bewoners. Baron Willem en baronesse Albertine

De laatste bewoners. Baron Willem en baronesse Albertine

Als eind 1963 het testament afloopt, verkopen ze een groot deel van het landgoed en wordt een grootscheepse verbouwing en herinrichting van het kasteel in gang gezet. Maar het kasteel zal niet meer als woonhuis worden betrokken. Lees ook de geschiedenis van Kasteel Heeswijk, de periode 1900-2000.