1900 tot 2000, een bizar testament

Jonker Alberic

Jonker Alberic

Een bizar testament stelt dat de erfgenamen van jonker Alberic pas in december 1963 het kasteel mogen bewonen. De familie vecht het testament aan en krijgt het eigendomsrecht over de roerende goederen. Tussen 1897 en 1903 wordt de ‘Collection Van den Bogaerde’ op een aantal grote, opzienbarende veilingen verkocht. De opbrengst is meer dan zeshonderdduizend gulden. De talloze wapens, harnassen, schilderijen, meubels, beelden, porselein, aardewerk, zilverwerk, smeedwerk, enkele duizenden flessen wijn, duizenden sigaren et cetera, ooit de pronkstukken van het kasteel, raken zo wereldwijd verspreid. Wat niet verkoopbaar is, blijft in het kasteel achter.

Erfgenaam jonker Otto sterft al in 1947 en maakt de afloop van het testament niet meer mee. Zijn broer Willem is de tweede erfgenaam en bewoont vanaf 1949 met z’n vrouw Albertine van Heeckeren van Kell de voorburcht van het kasteel. Zij laten veel renovaties uitvoeren, met als doel het kasteel het aanzien van een Loire-kasteel te geven. Het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe tuin in Franse stijl draagt bij aan de gewenste beeldvorming. Ze zijn er echter nooit in gaan wonen. Jonker Alberic is daardoor de laatste adellijke bewoner van de hoofdburcht.

Baron Willem

Willem, baron van den Bogaerde van Terbrugge

In 1964 wordt een groot deel van de landgoederen inclusief kasteel Nemelaer verkocht. De opbrengst wordt voor een deel in kunst geïnvesteerd. Als baron Willem in 1974 op 92 jarige leeftijd overlijdt, besluit zijn weduwe de Stichting Kasteel Heeswijk in het leven te roepen met als doel de toekomst van het kasteel als historisch erfgoed veilig te stellen. Zij schrijft in 1975: “Sinds het overlijden van mijn man, vorig jaar, heb ik als een van de taken gevoeld die op mij kwamen te rusten, het zoveel mogelijk in ere herstellen van het Kasteel Heeswijk, ten dienste van Brabant en de gemeenschap als sociaal object.” Hiermee breekt voor Kasteel Heeswijk een nieuwe levensfase aan.

Barones Albertine

Albertine van den Bogaerde van Terbrugge, barones van Heeckeren van Kell

Na een omvangrijke restauratie krijgen de keldergewelven een horecafunctie, de Wapenzaal wordt trouwzaal. Diverse kamers worden opnieuw ingericht en er vinden kasteelconcerten plaats. Maar het kasteel blijft in de steigers staan en is nog niet af als baronesse Albertine in 1994 in het Koetshuis overlijdt. Ze is vierennegentig jaar oud geworden. Met het heengaan van baronesse Albertine verliest Kasteel Heeswijk haar laatste adellijke bewoner. Wat nog te erven is, gaat naar de adoptief dochter van het echtpaar. De Stichting Kasteel Heeswijk zorgt ervoor dat de nog uit te voeren restauraties van de hoofdburcht in 1997 worden voltooid. Vanaf dat moment gaat het kasteel volledig open voor publiek.

Terug naar 1800-1900. Verder naar 2000-heden.