1700 tot 1800, de rust lijkt wedergekeerd

Lange tijd is het nog onrustig in Europa. Europese vorsten bevechten elkaar om de erfenis van de Spaanse koning Karel II. Met de Vrede van Utrecht komt er in 1713 een einde aan die oorlog. Ook op het Brabantse land lijkt de rust te zijn wedergekeerd. Inmiddels is Kasteel Heeswijk ontdaan van z’n verdedigingswerken.

Brabant strijdtoneel

Brabant opnieuw strijdtoneel

Eerder al (1684) is het kasteel gekocht door de Bossche schepenenfamilie Van der Hoeven. Verschillende verbouwingen vinden plaats. De ronde toren krijgt een koepel. De woonvleugel en de salon worden opgelapt. Door het huwelijk van Agatha van der Hoeven en Cornelis Speelman wisselt Kasteel Heeswijk in 1740 van eigenaar.

De vrede in Europa is echter van korte duur. Na de Franse Revolutie raakt Frankrijk opnieuw verwikkeld in een oorlog en ook Brabant maakt weer deel uit van het strijdtoneel. Als de Fransen in 1794 noordwaarts trekken en Den Bosch belegeren, vestigt de Franse generaal Pichegru in Kasteel Heeswijk zijn hoofdkwartier.

Franse generaal Pichegru

Franse generaal Pichegru

Pichegru is (in het geheim) loyaal aan het Franse koningshuis gebleven. Hij moet het veld ruimen als de Franse revolutie definitief afrekent met royalisten. Hoewel de Fransen tot 1813 in de Nederlanden blijven, speelt Kasteel Heeswijk hierin geen rol van betekenis meer. Na het vertrek van Pichegru keert de familie Speelman terug naar Heeswijk en woont er tot 1826.

Terug naar 1600-1700.  Verder naar 1800-1900.