1100 tot 1200, de eerste kasteelbewoner

Volgens oude geschriften is Graaf Almericus van Heeswijk in het jaar 1156 de eerste (van naam) bekende kasteelbewoner. Hij sterft op 30 jarige leeftijd. Ook zijn opvolgers Hubertus, Dirk-I en Dirk-II worden niet oud. Het geslacht Van Heeswijk blijft tot laat in de 11de eeuw aan het kasteel verbonden.

Ga terug naar 1000-1100. Ga verder naar 1200-1300.