Educatieve programma’s op Kasteel Heeswijk

Er zijn verschillende vormen van educatie die binnen de muren van Kasteel Heeswijk een rol van betekenis spelen: cultuureducatie, natuureducatie en horecaeducatie. Het culturele deel wordt door vrijwilligers van de Stichting Kasteel Heeswijk ingevuld met rondleidingen, schoollespakketten en kinderprogramma’s. Het natuurdeel wordt voornamelijk door vrijwilligers van de Stichting Brabants Landschap ingevuld. De horecaeducatie wordt ingevuld door Kasteel Heeswijk Horeca.

Horeca with a smile

Educatie. Basis voor ‘Horeca met een smile’

De medewerk(st)ers van Kasteel Heeswijk Horeca worden intern geschoold. De organisatie heeft een goede naam en wil die graag behouden. Dat kan alleen met goed getraind personeel op de werkvloer. Niet alleen de vaste krachten, maar ook de oproepkrachten moeten aan hoge eisen voldoen. In het vak komt het aan op de finesses, die de basis vormen van gastvrijheidsbeleving. We noemen dat ‘horeca met een smile’. Maar ook andere vaardigheden worden getraind, waaronder een Baristacursus en etiquetteleer. Onze gasten verwachten dat we weten hoe het hoort; ze willen zich echt gast voelen. Maar ook wordt er tijd vrijgemaakt voor onlinetrainingen en trainingen ‘on the job’, waarbij juist persoonlijke ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Voor meer informatie over de Brasserie, feesten en diners: mail naar info@kasteelheeswijk.nl of bel 0413292352 (Kasteel Heeswijk Horeca).